Členské platné od 1.1.2022 - 31.12.2022. Oskenujte QR kód, alebo urobte platbu na IBAN. Kto nemá účet, môže doniesť kedykoľvek aj na tréning.

 clenske2022 20eur DOSPELÍ

Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená

SK91 0900 0000 0003 2268 0117

Suma: 20,00 €

Poznámka pre príjemcu: Clenske 2022 

 clenske2022 5eur

ŠTUDENTI

Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená

SK91 0900 0000 0003 2268 0117

Suma: 5,00 €

Poznámka pre príjemcu: Clenske 2022