Stolnotenisový-volejbalový klub (S-VK) v Trstenej nadväzuje na staré tradície volejbalového športu v meste, preto podporuje vznik nových volejbalových krúžkov dievčat a chlapcov v školách v meste. Na základe vyššie uvedeného, bol dňa 8.6.2005 zorganizovaný volejbalový turnaj dievčat o putovný pohár, ktorý venovala základná škola Rudolfa Dilonga.Víťazom prvého ročníka volejbalového turnaja sa stali dievčatá z gymnázia Martina Hattalu, pred dievčatami zo Základnej školy v Liesku a mladšími dievčatami zo Základnej školy Rudolfa Dilonga.

Volejbalový turnaj o putovný pohár bude pokračovať- prebiehať vždy na začiatku nového školského roka a na záver školského roka, kde by u dievčat sa mal ukázať už aj nárast ich športového majstrovstva.

 

 

Putovný pohár od ZŠ R.Dilonga majú aj chlapci, kde 1.ročník volejbalového turnaja bude na začiatku školského roka 2005/2006.

Zámerom nás všetkých je, aby sa v budúcom školskom roku vytvorili na každej škole po dva volejbalové krúžky. Tie by mali na seba nadväzovať, kde prvá skupina volejbalistov bude tvorená z ročníkov 5. a 6. a druhú skupinu budú tvoriť ročníky 7, 8 a 9.

 

 

Veríme, že o tento model bude záujem.

Karol Sahuľ