Mestská volejbalová liga začína 28.11.2010 v nedeľu o 15:00 v telocvični GMH v Trstenej.

Prihlásené družstvá :

 1. S-VK Hormons Trstená
 2. S-VK Respect Trstená
 3. Verex Nižná
 4. Dolný Kubín 1
 5. Dolný Kubín 2
 6. TJ Oravan Námestovo
 7. Tatra Trstená
 8. Mesto Tvrdošín

Propozície :

Hrá sa v telocvični GMH v Trstenej.
Začiatok 28.11.2010 v nedeľu o 15:00 hod. Koniec, 10.kolo je 10.4.2010.
Hrá sa v 2 skupinách/na 2 ihriskách/, každý s každým na 2 hrané sety (2:0 alebo 1:1) do 15 bodov s 2 bodovým rozdielom.
Za víťazstvo 3 body,  remízu 2 body, prehru 1 bod, kontumácia 0* bodov.
Organizátor súťaže je S-VK Trstená

 • Každý hráč hrá na vlastné nebezpečie
 • V priestoroch telocvične je prísny zákaz fajčiť
 • Výška siete 240 cm
 • Na 1.kolo je každé družstvo povinné doniesť súpisku a dohodnuté štartovné 66,- EUR
 • Členovia S-VK so zaplateným členským sú oslobodení od štartovného vo výške 8,- EUR
 • Rozhodcovia MVL sú vybraní hráčí nehrajúceho družstva. Rozhodca má platený každý odpískaný zápas (1,- EUR). Dostane sadu kariet a píšťalku.
 • Za pokutovanie kartou /žltá, červená/ je povinný hráč/družstvo uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR organizátorom. V opačnom prípade bude zápas kontumovaný. Čiastka sa použije na záver ligy.
 • Družstvo na ihrisku sa skladá z minimálne 2 žien a má 6 členov. Iný počet členov nie je povolený a družstvo prehráva kontumačne.
 • Začiatok MVL je stanovený na 15:00. Priebeh zápasov určuje rozhodca. Prvé zápasy sa začínajú najneskôr 15:10. Kto nenastúpi prehráva kontumačne.
 • Jednotlivé družstvá šíria volejbalovú osvetu.
 • Vyhodnotenie turnaja bude spoločnou akciou s občerstvením. Ceny : diplomy a vecné ceny. Účasť na vyhodnotení potvrdí každé družstvo. najneskôr do 9.kola MVL s vkladom 5,- EUR/osoba. 
 • Každé družstvo dostane pre začiatkom MVL rozpis a informácie o MVL
 • Sito pripravujú a skladajú vždy hrajúce družstva na svojich stranách
 • Za družstvá v MVL môžu hrať hráči akejkoľvek vyššej súťaže (I., II. liga,..) iba v prípade, že je dokázateľne, že títo hráči dlhodobo hrávajú s daným družstvom. V opačnom prípade budú zápasy kontumované
 • Žiadna výhra, vecné ceny ani poradie, nie je právne vymáhateľné !
 • Organizátor má právo na zmenu/úpravu organizačných pravidiel v zmysle rovnoprávnosti pre všetky hrajúce družstvá.