XIV.ročník mestskej volejbalovej ligy pre rok 2009/2010. Jej rozpis, rozlovanie, tímy, herný plán,....
Prihlásené družstvá : Verex, S-VK , PartnersGroup.sk, Tatra, ŠKP Vegas, ZŠ R.Dilonga
I.kolo začína 29.11.2009 /nedeľa/ o 14:30

Rozlosovanie a pripomienkovanie MVL  bolo v sobotu 14.11.2009 v telocvični ZŠ pri Oravici o 18:00. Družstvá, ktoré neposlali svojho zástupcu boli zastúpené prítomnými a ich neskoršie pripomienky nie sú akceptované ! Za družstvá boli prítomní : Richard Gajniak,Lukáš Púčik, Michal Bašista a Karol Sahuľ.

 

ROZLOSOVANIE XIV.ročníka MVL 2009/2010

1
TATRA
2
PartnersGroup.sk
3
S-VK
4
VEREX
5
ŠKP Vegas
6
ZŠ R.Dilonga

 

 

 

 

 

I.kolo
29.11.2009
A
B
1
4
2
5
3
6
2-3
5-6
1-2
4-5
3-1
6-4
II.kolo
13.12.2009
A
B
2
5
3
6
4
1
3-4
6-1
2-3
5-6
4-2
1-5
III.kolo
3.1.2010
A
B
3
6
4
1
5
2
4-5
1-2
3-4
6-1
5-3
2-6
IV.kolo
17.1.2010
A
B
1
3
2
5
4
6
2-4
5-6
1-2
3-5
4-1
6-3
V.kolo
31.1.2010
A
B
1
2
4
6
5
3
4-5
6-3 (2)
1-4
2-6 (3)
5-1
3-2 (6)
VI.kolo
14.2.2010
A
B
5
3
1
4
2
6
1-2 (5)
4-6
5-1 (2)
3-4
2-5 (1)
6-3
VII.kolo
28.2.2010
A
B
2
1
3
6
5
4
3-5
6-4 (1)
2-3
1-6 (4)
5-2
4-1 (6)
VIII.kolo
14.3.2010
A
B
4
2
3
5
1
6
3-1 (4)
5-6
4-3 (1)
2-5
1-4 (3)
6-2
IX.kolo
28.3.2010
A
B
5
6
4
1
2
3
4-2
1-3 (6)
5-4
6-1 (3)
2-5
3-6 (1)
X.kolo
11.4.2010
A
B
3
2
5
6
1
4
5-1 (3)
6-4
3-5 (1)
2-6
1-3 (5)
4-2

 

Hrá sa v telocvični GMH v Trstenej. Začiatok o 15:00 hod. Za víťazstvo 2 body,  prehru 1 bod, kontumácia 0 bodov. Hrá sa v 2 skupinách, každý s každým na 2 vyhraté sety (2:0 alebo 2:1, tretí set na 15 bodov).

Každé družstvo odohrá 20 zápasov, spolu sa odohrá 60 zápasov.

Za posledné roky dočasne opustili naše rady MVL nasledovné družstvá :

 • Gymnázium MH
 • Alfa
 • Panasonic
 • Elkond HHK
 • SAD
 • S-VK Junior

Česť ich pamiatke :)

Ďalšie informácie (propozície) :

 • V priestoroch telocvične je prísny zákaz fajčiť
 • Výška siete 240 cm
 • Na 1.kolo je každé družstvo doniesť súpisku a dohodnuté štartovné 80- EUR
 • Členovia S-VK so zaplateným členským sú oslobodení od štartovného vo výške 10,- EUR
 • Rozhodcovia MVL sú vybraní hráčí nehrajúceho družstva. Rozhodca má platený každý odpískaný zápas (2,- EUR). Dostane sadu kariet a píšťalku.
 • Za pokutovanie kartou /žltá, červená/ je povinný hráč/družstvo uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR organizátorom. V opačnom prípade bude zápas kontumovaný. Čiastka sa použije na záver ligy.
 • Družstvo na ihrisku sa skladá z minimálne 2 žien a má 6 členov. Iný počet členov nie je povolený a družstvo prehráva kontumačne.
 • Začiatok MVL je stanovený na 15:00. Priebeh zápasov určuje rozhodca. Prvé zápasy sa začínajú najneskôr 15:10. Kto nenastúpi prehráva kontumačne.
 • Jednotlivé družstvá šíria volejbalovú osvetu.
 • Vyhodnotenie turnaja bude spoločnou akciou s občerstvením. Ceny : diplomy a vecné ceny. Účasť na vyhodnotení potvrdí každé družstvo. 5,- EUR/osoba. 
 • Každé družstvo dostane pre začiatkom MVL rozpis a informácie o MVL
 • sito pripravujú a skladajú vždy hrajúce družstva na svojich stranách
 • MVL sa nemôžu zúčastniť hráči vyššej ako regionálnej súťaže (I., II. liga,..)
 • v roku 2009/10 výrazne zmeny pravidiel, viac na http://volejbal.s-vk.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=514&Itemid=48