Stolnotenisový-volejbalový klub S-VK, Komisia telovýchovy, športu a mládeže pri MsZ v Trstenej a Organizačný výbor XXIII. ročníka medzinárodného rodinného volejbalového  turnaja zmiešaných družstiev  HRÁ CELÁ RODINA : PROPOZÍCIE

Stolnotenisový-volejbalový klub (S-VK Trstená)

Komisia telovýchovy, športu a mládeže pri MsZ v Trstenej
Organizačný výbor XXIII. ročníka medzinárodného rodinného volejbalového  turnaja zmiešaných družstiev

H R Á   C E L Á   R O D I N A


 
P R O P O Z Í C I E

Ročník:                                  XXIII. 

Organizátor:                        S-VK Trstená , Mesto Trstená

Organizačný výbor:         Ing. Jozef Ďubjak,    primátor mesta
                                      Richard Gajniak,      predseda S-VK Trstená
                                      Karol Sahuľ,            zakladateľ turnaja

Termín:                                 18.04.2009 (sobota)

Prezentácia:                        o 8,00 hod.  telocvičňa Gymnázia M. Hattalu  v Trstenej

Účastníci:                             2 skupiny

p.č.    1. skupina             2. skupina
1.       rod. Kawiorski        rod. Cibova
2.       rod. Veselovska     rod. Púčikova
3.       rod. Dzurekova      rod. Krasuľova
4.       rod. Lajmonova      rod. Beňušova
5.       rod. Kolejákova      rod. Fernezova

Podmienky štartu:             Podľa pozvánky

Hrací systém:                      Každý s každým v 2 skupinách na 2. víťazné sety (pričom rozhodujúci tretí set bude skrátený). Poradie zápasov v skupinách: 2-5, 3-4, 5-3, 1-2, 3-1, 4-5, 1-4, 2-3, 4-2, 5-1 . 
1. a 2. v skupine hrajú o 1.-4. miesto systémom A1-B2, B1-A2 na 2. víťazné sety (pričom rozhodujúci tretí set bude skrátený). Víťazi hrajú o 1. a 2.miesto, porazení o 3. a 4.

Hodnotenie:                         za víťazstvo 2. body, prehra 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší podiel setov, ďalej lepší podiel lôpt.

Štartovné:                      6,50 €/na osobu

Občerstvenie:                 každé družstvo dostane tašku s občerstvením, lístok na obed, (obed sa podáva v Hoteli Roháč), k dispozícii bude káva, čaj

Ceny:                             hrá sa o vecné ceny, diplomy a putovný pohár                                              

Upozornenie:                  Upozorňujeme všetkých účastníkov, že vo všetkých objektoch je prísny zákaz fajčenia. Každý hrá na vlastné riziko.

V Trstenej: 7.4.2009               organizačný výbor turnaja